Algemeen

Instroominformatie voor turnsters en hun ouders/verzorgers

Het nieuwe seizoen 2018-2019 is gestart. De samenstelling van de groep, de coaches zijn gewijzigd. De ouders / verzorgers worden binnenkort bijgepraat. De grote kern van onze boodschap is in de lijn van het vorige seizoen: we hebben een plan opgesteld dat niet is gericht op punten, scores en resultaten. Het kind staat voorop.

Voor de turnsters willen we het volgende bereiken

 • Dat zij zich individueel gewaardeerd voelt met haar sterke en zwakke kanten
 • Dat zij plezier beleeft in elke fase van haar turncarrière
 • Dat haar omgeving haar steunt
 • Dat zij psychologisch sterk en emotioneel stabiel is
 • Dat zij een nette prestatie kan leveren op regionaal niveau (3e en 4e Divisie)

Diverse zaken om te weten!

De indeling van de wedstrijdturnsters (niveau, categorie) en de data waarop wedstrijden zijn gepland kun je vinden op onze website http://www.tonido-valkenswaard.nl/wedstrijdgroep/kalender en de subnavigatie wedstrijdturnsters. Kijk hier regelmatig op want informatie wordt in de loop van het seizoen aangepast of aangevuld. Kijk ook op de site van KNGU. Hier staan alle wedstrijden op vermeld.
Algemene informatie en het laatste nieuws vind je op onze site. Bij belangrijke wijzigingen of mededelingen volgt er normaliter een mail, maar onze website is de belangrijkste bron voor informatie. De Facebookpagina van Tonido is een initiatief van een ouder. Wij zijn hier zeker niet op tegen, maar weet dat het niet de officiële informatie van Tonido is!

De aanvangstijd van de training op zondag is 9.30 uur. Training is dus van 9.30-12.30 uur. Om 9.15 uur dienen de turnsters omgekleed in de zaal aanwezig te zijn. Turnsters dienen overigens altijd 15 minuten voor aanvang van een training omgekleed in de zaal aanwezig te zijn om op te bouwen.

Als u vragen heeft over de inhoud van de trainingen/lessen dan kunt u terecht bij Maarten. Voor algemene vragen of uitleg of informatie over wedstrijden, trainingen, financiën e.d. kun je contact opnemen met Carola Karnebeek als bestuurslid Technische Zaken. Dat kan via of via whatsapp/telefoon bij spoed. Haar 06-nummer is reeds via de mail verspreid. Ook is Carola regelmatig op de tribune aanwezig.

Kosten

Aan deelname aan de wedstrijdgroep zijn soms nog extra kosten verbonden. Dit buiten de normale contributie (zie hier).

 • Aanschaf wedstrijdpaspoort voor turnsters in de N-niveaus: € 13,75 kosten KNGU
 • Inschrijfgeld individuele wedstrijden: € 13,20 euro voor de 1e wedstrijd. Mocht uw dochter doorstromen naar de volgende ronde dan zijn de kosten daarvan voor Tonido.
 • Dit m.u.v. toestelfinales. Het inschrijfgeld daarvan bedraagt € 4,50 per toestel. Deelname aan de toestelfinales komt uit de voorwedstrijden. Als je een plaats in een toestelfinale behaalt, dan wordt je automatisch door de bond geselecteerd voor deze wedstrijd en wordt het inschrijfgeld door de KNGU direct in rekening gebracht via Tonido.
  Als je niet meedoet, om welke reden dan ook, ben je toch deze kosten verschuldigd.
 • Gebruik van turnclubkleding en trainingspakken (divisie 2, 3 en 4) kost € 25,- per jaarvoor afschrijving en onderhoud. Dit bedrag wordt jaarlijks in januari geïncasseerd tezamen met het inschrijfgeld voor de 1e wedstrijd. Uitgifte van de kleding gaat via onze kledingcommissie. Ook het wassen van de kleding wordt centraal gedaan. Na het vierde jaar worden van het verzamelde bedrag nieuwe turnpakjes aangeschaft. Divisie 5 maakt alleen gebruik van turnpakken en betaald € 15,00 per jaar.
 • Kosten deelname aan clubkampioenschappen zijn nog onbekend i.v.m. de nieuwe opzet van deze wedstrijden. Informatie hierover volgt z.s.m.
 • Trainingen in Budel/Lommel zijn in principe voor rekening van Tonido. Mocht het een extra training worden, dan wordt voor elke turnster die meegaat € 3,00 in rekening gebracht.

Trainingen in Budel

2x per maand zal er getraind worden in Budel.
Zowel de wedstrijdgroep en of de jongensgroep kunnen dan terecht in Budel.
In Budel hebben we de beschikking over een mooie turnhal met toestellen voor zowel dames- als herenturnen. Hier zijn naast een wedstrijdvloer ook valkuilen met schuimblokken aanwezig zodat men beter de brug/rek en sprongen kan oefenen.

Gegevens van de locatie in Budel: Sportlaan 7,Budel.
Afspraken over het vervoer naar en van Budel worden via de leiding geregeld. Meestal zijn er geen extra kosten aan verbonden, tenzij er sprake is van een extra training. Dan laten we het ook van te voren weten.

De training in Budel is van 9.00 tot 12.00 uur, voor data zie kalender.

Turnhal Budel
Turnhal Budel

Uitwijken naar Lommel

Indien we niet terecht kunnen in De Belleman of de turnhal in Budel zou het kunnen zijn dat we uitwijken naar Lommel. 

Gegevens van de locatie in Lommel: Sportcentrum De Soeverein, Sportveldenstraat 10, B-3920 Lommel. Tel: 011 54 84 00 E-mail:
Afspraken over het vervoer naar en van Lommel worden via de leiding geregeld. Meestal zijn er geen extra kosten aan verbonden, tenzij er sprake is van een extra training. Dan laten we het ook van te voren weten.

Indien we hier naar uitwijken zal dit door de leiding of via de app bekend gemaakt worden.

Turnhal Lommel
Turnhal Lommel

Equête ouders/verzorgers

Aan het einde van het seizoen 2014/2015 hebben we zowel onder de turnsters van de wedstrijdgroep als hun ouders / verzorgers een enquête gehouden. Op 9 oktober 2016 is die van de ouders toegelicht tijdens de informatieve bijeenkomst met hen. Om de belofte na te komen, kun je hier de uitslag van die enquête terugvinden. Ook de presentatie van Fred namens het bestuur is bijgevoegd.

Enquête kinderen

Ook de uitslag van de enquête van de kinderen, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen, is toegezegd. Die tref je hier zonder verdere toelichting aan.

Instroominformatie

Alle informatie die relevant is voor de wedstrijdgroep treft u hier aan.

TOP

Top staat niet voor het hoogste niveau voor onze club maar voor Talent Ontwikkelingsplan.
Wil je weten wat het inhoudt? Klik dan hier.