Inschrijven

Tonido kent diverse leeftijdsgroepen en niveaus. Aspirant-leden worden in principe direct geplaatst, tenzij voor de leeftijdsklasse een wachtlijst bestaat. Om die reden is het volgende beleid opgesteld.

Aanmelden

  • Ge´nteresseerden die zich bij de leiding of het bestuurslid Ledenadministratie aanmelden, worden op hun verzoek op de wachtlijst geplaatst, tenzij direct plaatsing mogelijk is.
  • Aspirant-leden uit Valkenswaard kunnen voorrang krijgen op aspirant-leden uit een omliggende gemeente.
  • Bij wijzigingen van leden naar andere groepen, andere tijden of m.b.t. het verlaten van de vereniging gaat dit altijd in overleg tussen de leiding en het bestuurslid Ledenadministratie
  • Aspirant-leden die zich melden bij de leiding in de zaal, worden door de hoofdleiding doorverwezen naar het bestuurslid Ledenadministratie. Deze aspirant-leden komen niet direct in aanmerking voor een proefles omdat daarvoor de wachtlijst beoordeeld moet worden
  • In onderling overleg tussen de ledenadministratie en de hoofdleiding kunnen aspirant-leden die op de wachtlijst staan in aanmerking komen voor maximaal 2 gratis proeflessen.
  • Aspirant-leden komen al voor toelating in aanmerking vanaf 2,5 jaar.
  • Leden worden toegelaten op volgorde van inschrijving, zoals vermeld op de wachtlijst. De toelatingsvolgorde kan alleen wijzigen als de leeftijd van het aspirant-lid en de open plaatsen in de groepen daar aanleiding toe geven
  • Aspirant-leden ontvangen van de hoofdleiding een inschrijfformulier tijdens de proefles(sen). Het Inschrijfformulier kunt u ook hier dowmloaden. 
  • Aspirant-leden worden pas actief lid en mogen derhalve pas aan de activiteiten van Tonido deelnemen, NA inschrijving bij de vereniging.

Voor vragen over aanmeldingen kunt u terecht bij de ledenadministratie via het emailadres info.tonido@gmail.com