Contributie

De contributie van Tonido wordt op voordracht van het bestuur jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering besproken. Aanpassing van de hoogte van het bedrag geschiedt alleen als daar echt aanleiding toe is. Aanpassing kan alleen door de Algemene Ledenvergadering. Op dit moment gelden de volgende bepalingen.

Algemeen

 • De basiscontributie bedraagt € 162,00 per jaar (vastgesteld per 01-07-2016) en kan in een maandelijkse termijn van € 13,50 worden betaald. Deze contributie is ingegaan per 1 juli 2012
 • Leden van de seniorengroep in de Emmalaan betalen € 150,00 per jaar = € 12,50 per maand.
 • Deze contributie is inclusief de KNGU contributie. Indien echter de KNGU contributie wijzigt zullen we ook de contributie hierop aanpassen.
 • Voor elk extra trainingsuur per week wordt vanaf 1 juli 2012 de basiscontributie verhoogd met € 4,00 per maand (bv. 5 uur training per week: contributie per maand is nu € 12,50 + € 16,00 ( 4 x € 4,00) = € 28,50
 • Wedstrijdgroep turn(st)ers betalen een afwijkend tarief (zie onderstaande tabel)
 • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,00, te voldoen bij de eerste betaling.
 • De contributie dient bij vooruitbetaling te geschieden
 • De contributieplicht geldt voor minimaal drie maanden. Dit komt onder andere omdat wij verplicht zijn de bondscontributie af te dragen.
 • Teruggave van contributie is in beperkte mate en alleen na overleg met de penningmeester mogelijk.
 • Contributiebetaling vindt plaats via automatische incasso.
 • Betaling via de Rabobank: rekeningnummer NL28RABO0152909478

Contributie wedstrijd turn(st)ers

Divisie Contributie per maand (12x)
2 & 3 € 45,00
4 € 40,00
5 € 32,50
Jongens € 30,00

Bijzondere bepaling

In bijzondere gevallen is het mogelijk in overleg met de penningmeester de contributie tijdelijk stil te leggen. Het initiatief daartoe moet wel van het verenigingslid komen. De penningmeester is te bereiken via het emailadres : info.tonido@gmail.com

Wat als het financieel eventjes niet lukt?

Veel kinderen vallen buiten de boot als het gaat om sport. Financiële problemen zijn daar steeds vaker aanleiding toe. Maar er zijn veel redenen waarom juist jonge kinderen sport en beweging nodig hebben. Daarom geeft Tonido alle kinderen een kans om deel te nemen aan onze sport. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld en de gemeente Valkenswaard.

Tonido heeft met de gemeente en Stichting Leergeld de problematiek besproken van kinderen, die door allerlei omstandigheden geen lid van een vereniging kunnen worden. Sommige gezinnen lukt het gewoon niet om contributie of sportkleding te bekostigen. En juist op jonge leeftijd is ontwikkeling van beweging en motoriek van zeer groot belang. Maar ook sociaal is het zeer belangrijk dat kinderen met leeftijdgenoten optrekken. Er is niets zo erg als leven in een isolement. De club trekt zich het lot van deze kinderen aan. Als het duidelijk is dat gezinnen de kosten niet kunnen dragen (uitgangspunt is 125% van de bijstandsuitkering), dan zal Tonido hen actief in contact brengen met Stichting Leergeld. Via deze stichting is dan in veel gevallen tegemoetkoming mogelijk. Tonido zal zelf ook een financiële bijdrage leveren. De kinderen kunnen sowieso gratis enkele proeflessen volgen. Daarnaast zal Tonido voor het eerste jaar de bondscontributie voor haar rekening nemen alsmede 25% korting geven op de contributie. Na het verstrijken van het eerste jaar, vindt – indien gewenst – een nieuwe beoordeling plaats. En uitgangspunt is dat we kijken naar het welzijn van het kind. Stichting Leergeld zal indien daartoe gevraagd, kijken naar de mogelijkheden voor gezinnen om financieel ondersteund te worden. Wilt u daar meer over weten, klik dan hier. Of kijk op de website van Stichting Leergeld Valkenswaard