Algemene informatie

Vereniging

De R.K. Turn- en gymnastiekvereniging TONIDO uit Valkenswaard is opgericht op 4 juni 1954. De vereniging is officieel ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel in Eindhoven. De naam TONIDO staat voor: Tot Ons Nut Is Deze Opgericht. De vereniging heeft gemiddeld 250 leden (meisjes, jongens en dames) variërend in leeftijd van 3 tot 80 jaar.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van gymnastieksport en turnen, in de breedste zin van het woord. Er staan nog andere gymnastiekonderdelen op het wensenlijstje, maar die worden mogelijk pas later doorgevoerd. Te denken valt aan moeder-peutergym, gemengde seniorengroepen e.d.

TONIDO heeft een ervaren en gediplomeerd kader. Daarnaast heeft de vereniging veel assistenten, die door de K.N.G.U. geschoold zijn. TONIDO tracht het leidingbestand stelselmatig aan te vullen. Gemiddeld heeft TONIDO 15 leidinggevenden.

De activiteiten van TONIDO vinden plaats in de gymzaal aan de Emmalaan (dames senioren) en in het Sport- en Ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen. Sinds het seizoen 2014-2015 verzorgt Tonido ook trainingen in Aalst-Waalre. Zie voor meer bijzonderheden onder het kopje "Informatie - DVS". Alle activiteiten geschieden volgens de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.), waarbij TONIDO is aangesloten.

Tonido is een actieve vereniging en heeft binnen het District Zuid een goede naam. Naast eigen activiteiten zoals een zomerkamp, Sinterklaas, een vrijwilligersavond, huldigingen van jubilarissen, clubkampioenschappen e.d. organiseert Tonido jaarlijks 1 of 2 wedstrijden namens en met de K.N.G.U..

Beleidsplan

Om de verschillende verenigingsdoelen te bereiken heeft Tonido een beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2010-2014. Het plan behelst zowel de doelen als de wijzen waarop wij die willen bereiken. Tonido maakt daarom gebruik van diverse commissies. Dit leidt tevens tot meer betrokkenheid van leden en ouders of verzorgers.

Recreatieve meisjesgym

De overstap van peuter naar de meisjesgroep is groot. Vanuit het speelse moet er ineens serieus worden gewerkt. We maken het de kinderen daarom niet te moeilijk. Wat ingewikkeld is, krijgt meer tijd voor uitleg. De nadruk ligt wel op gymnastiekoefeningen die normaal gesproken niet op school worden gegeven. We maken gebruik van de systematiek Gymmieturnen. Gewerkt wordt met de airtumbling, brug, balk, kast, ringen, rekstok, touwen en heel veel kleine hulpmiddelen. Overigens worden al onze toestellen jaarlijks door een erkend bedrijf gekeurd. We beginnen eenvoudig en bouwen de oefenstof langzaam op. Uiteindelijk kunnen de lessen leiden tot deelname aan wedstrijden van de K.N.G.U.. Het doel van de recreantenlessen is echter een uur lang gezond en leuk recreatief bezig te zijn. Er wordt dus niet echt naar wedstrijden gewerkt. Slechts een klein deel kan wel aan een wedstrijd deelnemen. Voor hen hebben we vanaf het seizoen 2013-2014 een extra trainingsuur op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. Recreatieve meisjesgym is bedoeld in de leeftijd van ongeveer 4 tot ongeveer 25 jaar. Natuurlijk worden de groepen naar leeftijd ingedeeld. Recreatieve gymnastiek kan op donderdag tussen 16.30 uur en 19.30 uur of zaterdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur in De Belleman in Dommelen. Op maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur wordt in De Belleman les gegeven aan recreantenmeisjes van 13 tot wanneer je mee kan doen.
Heeft u interesse? U mag natuurlijk altijd komen kijken in de zaal. Wilt u uw kind laten deelnemen (of wilt u zelf deelnemen) neem dan eerst contact op met onze ledenadministratie () om te kijken bij welke groep u terecht kunt en of er sprake is van een wachtlijst. Elk aspirant lid kan twee gratis proeflessen volgen om te zien of hij/zij het leuk vindt.

Damesgym

TONIDO heeft in Valkenswaard drie recreatieve damesgroepen die op een goed begeleide en gezonde manier het lichaam fit houden. Afhankelijk van de leeftijd en het fysieke vermogen kunnen de seniorendames kiezen in welke zaal zij de lessen willen volgen. Het verschil zit vooral in het gebruik van toestellen of niet. De lessen worden op woensdagavond gegeven in de gymzaal aan de Emmalaan (zonder toestellen) of op maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur in De Belleman. Lid worden van deze groepen kan vanaf 13 jaar.

Wedstrijdgroep

Binnen de vereniging wordt voor de wedstrijdgroep gescout naar turntalenten. Tonido heeft een doel met de wedstrijdgroep. Wij willen een wedstrijdgroep met leiding met voldoende technische en organisatorische kennis en kunde en gemotiveerde en zelfstandige turn(st)ers, die proberen (op individueel niveau) te bereiken wat in hen zit o.b.v. hetgeen door de club kan worden geboden.

Er is één wedstrijdgroep waar al onze turnsters tegelijk met elkaar trainen. De turnsters hebben geen leiding per leeftijdscategorie. Jaarlijks wordt gekeken aan welke wedstrijden we deelnemen. Competitie, individueel, clubteamwedstrijden e.d. TONIDO probeert zoveel mogelijk turnsters te laten deelnemen aan de individuele wedstrijden. Alles wat we doen gaat uit van TOP. Wat dit inhoudt, kunt u vinden onder de tab "wedstrijdgroep".

Het inschrijfgeld voor individuele wedstrijden wordt door de turnster zelf betaald. Vanaf de kwartfinale betaalt TONIDIO het inschrijfgeld. Ook het inschrijfgeld voor wedstrijden in teamverband betaalt TONIDO.

Als een training niet kan doorgaan - bijvoorbeeld omdat we de zaal niet kunnen huren - dan wijken we zoveel mogelijk uit naar een turnzaal in Lommel. Daarnaast geven we sowieso een aantal lessen per jaar in de turnzaal van Lommel. Zie hiervoor onder Agenda.

Vanaf het seizoen 2012 - 2013 heeft Tonido een specifieke trainer voor jongensturnen aangetrokken. Nadat in het verleden veelal recreatief door de jongens werd gegymd, gaan we nu ook voor turnen op wedstrijdniveau. Voor aanvulling van de groep wordt nog gezocht naar jongens die op dat niveau willen en kunnen turnen. Klik hier voor meer informative over jongensturnen.

Kijk voor de lestijden onder Informatie - Lestijden.

Nevenactiviteiten

TONIDO verzorgt jaarlijks een aantal vaste activiteiten en doet regelmatig mee aan incidentele evenementen.
Vast is:

  • Voor alle recreanten wordt een diploma turndag georganiseerd waaraan alle  turnsters deel mogen nemen. Nadruk ligt hierbij niet op het wedstrijdelement maar op het deelnemen aan de turndag. Per slot van rekening is het motto deelnemen is belangrijker dan winnen.
  • Zomerkamp: eenmaal per jaar van vrijdagavond t/m zondagmiddag voor leden van 6 t/m 16 jaar.
  • Sinterklaas: een evenement voor alle leden tot 10 jaar. Iedereen krijgt een kado.
  • Vrijwilligersavond: eenmaal per jaar worden alle vrijwilligers van het afgelopen seizoen op de Vrijwilligersavond bedankt door hen een gezellig avondje onder elkaar aan te bieden. 
  • Gymmyturnen: Vanaf het seizoen 2011-2012 werkt Tonido met het systeem 'Gymmyturnen'. Kinderen leren in stappen de techniek. Minimaal één keer per jaar wordt een deel afgesloten met een toets en ontvangen de kinderen een Diploma
  • Huldiging jubilarissen: meestal in maart of april worden de jubilarissen van het lopende seizoen gehuldigd.

Incidenteel wordt Tonido gevraagd demonstraties te verzorgen. Voor zover mogelijk doen we mee met zowel recreanten als wedstrijdturnsters. Bij demonstraties valt te denken aan zwemvierdaagse, sponsoracties, openingen van bedrijven of instellingen. Voor senioren wordt een fietstocht ondersteund. Om de clubkas te spekken doet TONIDO ook mee aan de Grote Clubactie en aan de Rabobank Clubkas Campagne. Incidenteel worden andere activiteiten gezocht om de kas te spekken. Recentelijk hebben leden violen verkocht.

Communicatie

Tonido probeert zowel intern als extern veel te communiceren. Wij zien daar het belang van in. Helaas gaat nog niet alles via de digitale weg, maar daar wordt aan gewerkt. Bij communicatie hebben we het niet over de reguliere overleggen die commissies en of bestuur voeren.
We kennen thans de volgende vaste communicatiemomenten binnen de club.

  • Tonido beschikt over een website (www.tonido-valkenswaard.nl). De site wordt zoveel mogelijk gebruikt om de leden en hun ouders/verzorgers van actueel nieuws en de gang van zaken op de hoogte te houden. Elk lid dat daartoe in de gelegenheid is, wordt daarom geadviseerd de site regelmatig te bezoeken.
  • Eén keer per jaar wordt een clubblad uitgegeven in verband met het jaarlijkse Zomerkamp.
  • Tonido probeert van alle activiteiten van enige omvang een bericht te laten publiceren in de Kempener Koerier.
  • Tonido kan rechtstreeks publiceren op de website Valkenswaard.gezien.nl Daar maken we dan ook gebruik van.